Elektrik Tesisatları Test Ve Periyodik Kontrolleri

Elektrikli makine, ekipman ve tesisatlar işyerlerinde en önemli tehlike kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Üretimlerin vazgeçilmez enerji kaynağı olan elektrik ve ilgili tüm makine ve ekipmanların periyodik olarak test ve kontrole tabii tutulması hem çalışan sağlığını hemde üretimde devamlılığı sağlayacaktır.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde-2’de Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili hükümler gereğince, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki şartların; yeni kurulacak tesislerde uygulanması gerektiği ve kurulu mevcut tesislerde ise, açık ve belli olarak ölüm yaralanma ve yangına neden olabilecek durumlarda uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ayrıca; İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde-5’te yer alan Elektrik Tesisatı ile ilgili hükümler gereğince;

“Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur.” Yukarıdaki Yönetmelik mevzuatlarına göre işverenlerin elektrik test ve kontrollerini belirli periyotlarda (1 yıl) kontrol ettirmeleri ve kontrol raporlarının muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. 

İşletme ve üretimin kaynağı olan elektrik tesisatlarının güvenli halde kullanımı ancak bu tesisatların asgari olarak yılda bir kez uygunluk kontrolleri yapılmalıdır.

Teknik Denetim; İşletmenizde elektriğin güvenli kullanımını sağlayan topraklama tesisatları, enerji hatlarının, kaçak akım röleleri, dağıtımı sağlayan elektrik pano ve bağlantıların uygunluk test ve gözetimleri ve yerden giden hatlara dair katodik koruma ölçümlerini yapmaktadır.

Bu kapsamda elektrikle çalışan tüm makine, ekipman ve tesisatlarının test ve kontrollerini hassas ve kalibre edilmiş Elektrik ölçüm ve Test araçları ile sağlamaktadır.

Tüm Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrollerinizin periyodik kontrol uygulamalarında sizlere 3. Taraf bağımsız kontrol hizmeti sunan YETKİN KONTROL ‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bize başvurunuz.

Elektrik Tesisatı, Ekipman Ve Tesisatların Periyodik Kontrolleri

 • Elektrik Tesisatı Uygunluk Değerlendirmeleri
 • Topraklama Tesisatının Ölçümü ve Periyodik Kontrolleri
 • Paratoner Tesisatının Ölçümü ve Periyodik Kontrolleri
 • Aydınlatma Tesisatının Ölçümü ve Periyodik Kontrolleri
 • Gövde Koruma Topraklaması
 • Elektrik Panosu Ölçümleri ve Periyodik Kontrolleri
 • Kuvvetli Akım Tesisatının Ölçümü ve Periyodik Kontrolleri
 • Pano Ve İşletme Topraklaması
 • Katodik Koruma Testleri ve Periyodik Kontrolleri
 • JeneratörPeriyodik Kontrolleri
 • Akümülatör ve Transformatör Periyodik Kontroller

 

YORUM YAZ