İş Hijyeni Ölçümleri-İşyeri Ortam Ölçümleri

20.08.2013 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ‘’İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmeliğin’’ ilgili maddeleri uyarınca ‘’İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür ‘’ denmektedir.

Yukarıda anılan yönetmelik gereği İşyeri İç Ortam Ölçümleri veya bu yönetmelik kapsamındaki yeni adlandırması ile ‘’İş Hijyen Ölçümleri’’ yine aynı yönetmeliğin 6.maddesi gereği bu konuda Türkak’tan  TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardında akredite edilmiş Deney Laboratuvarı kuruluşlarınca yapıla bilinmektedir.

İş Hijyeni Ölçüm ve kontrollerinizde sizlere 3. Taraf bağımsız kontrol hizmeti sunan YETKİN KONTROL ‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bize başvurunuz. 

 İş Hijyeni Ölçüm ve Kontrolleri

  • Termal Konfor Ölçümleri
  • Aydınlatma Kontrolleri
  • Gürültü Maruziyet Ölçümü
  • Titreşim Maruziyet Ölçümü
  • Solunabilir Toz Ölçümü
  • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
  • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
  • Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi
YORUM YAZ