Kaldirma araclarin periyodik kontrolleri

İşletmelerinizde sürekli yükleme altında kullanılan kaldırma ve iletme makine ve ekipmanlarınızın belirli periyotlarda kontrol edilmesi bir çok kötü sonuçları engelleyecektir. Gerek İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  gerekse sair iş kanununa bağlı diğer yönetmeliklerin öngördüğü çalışan sağlığını korumaya dönük en önemli parametrelerden olan kaldırma ekipmanları, kullanım yoğunluklarına bağlı olarak asgari düzeyde yılda bir kez periyodik kontrole tabii tutulması zorunludur.

Yetkin Kontrol ; Kaldırma ve İletme ekipmanlarınızın periyodik kontrolleri ilgili imalat ve kullanım standartları eşliğinde Statik ve Dinamik yük testleri yapmaktadır. Bu yük testleri işletmenizdeki ekipmanlarınızın kapasitelerine göre daha önce tarafınızdan hazırlanmış yük testleri olabileceği gibi ve talep edilmesi durumunda tarafımızdan önerilecek nitelikte deney yükleri de imal edilebilinmektedir. İşletmenizde bu deney yüklerinin bulunmaması durumunda YETKİN KONTROL’den de talep edebilmektesiniz.

Kaldırma ve İletme ekipmanları kontrolünde; ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanlarının testi, beyan edi­len yükün en az 1,25 katı yük ile yapılmaktadır. Bu yük testi ile birlikte ilgili yönetmelik bentlerinde bu ekipmanlarda etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenlerinin bulunmasını zorunlu kılmıştır.

Kaldırma ve İletme ekipmanlarınızın periyodik kontrolleri; işletme koşullarınıza göre Akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş teknik kontrolörlerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Tarafımızdan gerçekleştirilen periyodik kontroller sonucu tarafınıza sunulan raporların geçerlilik süreleri Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yıl geçerliği bulunmaktadır.

Tüm kaldırma ve iletme makine ve ekipmanlarınızın periyodik kontrol uygulamalarında sizlere 3. Taraf bağımsız akredite kontrol hizmeti sunan YETKİN KONTROL ‘den ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için bize başvurunuz.

Kaldırma / İletme Makine ve Ekipmanların Periyodik Kontrolleri

 • Vinçlerin Periyodik Kontrolleri
 • Forklift Periyodik Kontrolleri
 • Platform Periyodik Kontrolleri
 • Kule Vinç Periyodik Kontrolleri
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri
 • Yük Ve İnsan Asansörlerinin Periyodik Kontrolleri
 • Cephe Asansörü Periyodik Kontrolleri
 • Caraskal Periyodik Kontrolleri
 • Araç Lifti Periyodik Kontrolleri
 • Yürüyen Bant ve Merdivenlerin Periyodik Kontrolleri
 • Konveyör Ve Bant Sistemlerinin Periyodik Kontrolleri
 • Teleferik ve telesiyej Sistemlerinin Periyodik Kontrolleri
YORUM YAZ